Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia z prof. C. Kuklo – historia 4 rok


Zajęcia z prof. C. Kuklo – historia 4 rok

H-4
Szanowni Państwo,
Informujemy, że zajęcia z prof. C. Kuklo z przedmiotu Proseminarium monograficzne z Historii Nowożytnej, w dniu 28 I 2019 r., odbędą się w podwójnym wymiarze, tj. w. godz. 9.40-11.10 (s. 131) i 11.20-12.50 w s. 108.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie