Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Odwołanie zajęć z prof. M. Dajnowicz


Odwołanie zajęć z prof. M. Dajnowicz

Szanowni studenci

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja br. (poniedziałek) nie odbędą zajęcia z prof. M. Dajnowicz. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym późniejszym terminie

 

05.05.2017 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie