Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Przełożenie zajęć z dr B. Goworko-Składanek


Przełożenie zajęć z dr B. Goworko-Składanek

Szanowni studenci I roku

Stosunków Międzynarodowych1 stopnia

 Uprzejmie informujemy, na prośbę dr B. Goworko-Składanek, że zajęcia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnejz dnia 10 maja br. zostają przełożone na dzień 17 maja br. o stałej porze tj. godz. 18.00 (w tym czasie odbędzie się egzamin zerowy)

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie