Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Przeniesienie zajęć z prof. W. Śleszyńskim


Przeniesienie zajęć z prof. W. Śleszyńskim

Szanowni Studenci  III roku historii.
Uprzejmie informujemy,  że zajęcia z prof. W. Śleszyńskim z dnia dzisiejszego tj.  godz. 16.20 zostają przeniesione na czwartek  13 grudnia br. godz. 16.35 ( s. 153, II p.)
Jednocześnie  informujemy, że zajęcia w dniu 17 grudnia br. pozostają bez zmian.

B-stok, dn. 13.12.2018 r.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie