Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Seminarium licencjackie Prof. M. Dajnowicz: 14 stycznia o 14.30., pok. 126.


Seminarium licencjackie Prof. M. Dajnowicz: 14 stycznia o 14.30., pok. 126.

Szanowni Państwo,

seminarium licencjackie Prof. Dajnowicz odbędzie się 14 stycznia o 14.30., pok. 126.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie