Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-1 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim


SM-1 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

SM-1

Szanowni Studenci,

w imieniu Pana Prof. W. Śleszyńskiego informujemy, iż w związku z wyjazdem służbowym Pana Prorektora, egzamin poprawkowy z przedmiotu  Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim odbędzie się 19 września w godz. 14.00-18.00 w sali nr 131.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie