Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • SM-1: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński: egzamin poprawkowy


SM-1: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński: egzamin poprawkowy

SM-1

Szanowni Studenci,

prof. dr hab. Wojciech Śleszyński uprzejmie zaprasza osoby zainteresowane na egzamin poprawkowy 10 lipca (środa) od godz. 15.30 s. 118 (ew. 129)Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie