Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-1; wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet


SM-1; wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet

SM-1
Szanowni Studenci,
Informujemy, że wpisy ocen z przedmiotu Pecunia non olet, odbędą się w dniu 18 VI (poniedziałek) w godzinach 9.00-10.00 w pok. 107.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie