Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-1 Zajęcia ze Statystyki


SM-1 Zajęcia ze Statystyki

SM-1

Szanowni Studenci,

Zajęcia organizacyjne ze Statystyki (dla wszystkich grup) odbędą się dn. 3 X, o godz. 16.20 w s. 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie