Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-1 zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim


SM-1 zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

SM-1 zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Stosunki społeczno-polityczne na pograniczu polsko-białorusko-litewskim u dr A. Włodarczyk, zostało wyznaczone na 3 września na godz. 10.00, s. 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie