Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-1 Zaliczenie przedmiotu Wstęp do stosunków międzynarodowych


SM-1 Zaliczenie przedmiotu Wstęp do stosunków międzynarodowych

Szanowni Studenci,
Przekazujemy informację od prof. E. Kużelewskiej:
Ostatnie zajęcia, na których odbędzie się zaliczenie przedmiotu ze Wstępu do stosunków międzynarodowych, odbędą się 24 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 20:00 na Wydziale Prawa (ul. Mickiewicza 1), Aula (sala 108 A).
16.11.2016Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie