Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-2 : Historia świata i Polski po II wojnie światowej


SM-2 : Historia świata i Polski po II wojnie światowej

SM-2

3.12.br. nie odbędą się zajęcia z przedmiotu Historia świata i Polski po II wojnie światowej, zostaną one odpracowane 21.01.19 r. o godzinie 9.40 w sali 46.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie