Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-2 kolokwium poprawkowe z przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne


SM-2 kolokwium poprawkowe z przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne

SM-2

Szanowni Studenci,

kolokwium poprawkowe z przedmiotu Międzynarodowe stosunki polityczne odbędzie się w dniu 23 II o godz. 18.30 w s. 121.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie