Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-2 Polityka międzynarodowa w mediach – 10 X


SM-2 Polityka międzynarodowa w mediach – 10 X

SM-2

Szanowni Studenci,

w związku ze zmianą planu zajęć dla specjalizacji medialnej 10 X przedmiot Polityka międzynarodowa w mediach z Dr M. Ocytko odbędzie się o godzinie 13.00-14.30 w sali 114Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie