Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • SM-2 Poprawa ćwiczeń z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych


SM-2 Poprawa ćwiczeń z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Szanowni Państwo,

informujemy, iż poprawa ćwiczeń z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych odbędzie się w formie ustnej 2.09 od godziny 9:00 na platformie Blackboard.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie