Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-3 [Stosunki międzynarodowe w mediach]


SM-3 [Stosunki międzynarodowe w mediach]

SM-3

[Stosunki międzynarodowe w mediach]

Szanowni Studenci,

21 listopada rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Warsztaty medialne (telewizyjne) z mgr D. Kuc o godz. 18.00 w sali 47. Zajęcia z przedmiotu będą odbywały się do końca semestru zimowego.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie