Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-3 Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne


SM-3 Zajęcia organizacyjne z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne

SM-3

Szanowni Państwo Studenci III roku Stosunków Międzynarodowych,

Wszystkie trzy grupy z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Kulturalne zapraszamy na zajęcia organizacyjne, we środę, 5 października, na godzinę 13.00, s. 94 (aula).

Marzena Liedke, Wojciech WalczakKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie