Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-3 Zajęcia z dr B. Goworko-Składanek w dn. 05.10


SM-3 Zajęcia z dr B. Goworko-Składanek w dn. 05.10

SM-3

Szanowni Studenci,

Zajęcia z przedmiotu Ochrona praw własności intelektualnej w dniu 05.10 rozpoczną się wyjątkowo o godzinie 16.40.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie