Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • sm-3 zajęcia z dr hab. K. Buchowskim


sm-3 zajęcia z dr hab. K. Buchowskim

SM-3

5.10 br. zajęcia z dr hab. K. Buchowskim o godzinie 14.40 odbędą się wyjątkowo w sali 121.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie