Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-3 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe


SM-3 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe

SM-3

Szanowni Studenci,

termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe został wyznaczony  na 6 IX, godz. 10.00, sala 118.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie