Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-3 Zmiana godziny i sali zajęć przedmiotu Warsztaty medialne – radiowe i telewizyjne


SM-3 Zmiana godziny i sali zajęć przedmiotu Warsztaty medialne – radiowe i telewizyjne

Szanowni Studenci,
informujemy, że nastąpi zmiana godziny i sali zajęć z przedmiotu Warsztaty medialne – radiowe i telewizyjne (grupa z godz. 19.40). Od 30 XI zajęcia będą odbywały się w godzinach 16.20-17.50, w sali 125.
22.11.2016Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie