Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-4 Elementy metodologii nauk społecznych i humanistycznych


SM-4 Elementy metodologii nauk społecznych i humanistycznych

SM-4

Szanowni Studenci,

12 grudnia (śr.) zostaną odpracowane zaległe zajęcia z przedmiotu  Elementy metodologii nauk społecznych i humanistycznych z Dr. R. Poniatem o godz. 11.20 w gab. 116Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie