Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-4: Prawo gospodarcze UE


SM-4: Prawo gospodarcze UE

SM-4

Szanowni Studenci,

przypominamy o terminach zajęć z przedmiotu Prawo gospodarcze UE, odbędą się 9 VI o godz. 8.00 w sali 129 oraz o godz. 13.00 w sali 125. Termin „egzaminu zerowego”
z tego przedmiotu został wyznaczony na 16 VI o godz. 8.00 w sali 129, natomiast egzamin odbędzie się 23 VI o godz. 8.00 w sali 129.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie