Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-4 Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna


SM-4 Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna

Został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Klasyczna i współczesna myśl polityczna u prof. G. Zackiewicza na 07.09, g. 15.00 sala 121Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie