Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-5 [Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku] Podstawy zarządzania kryzysowego


SM-5 [Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku] Podstawy zarządzania kryzysowego

SM-5

[Bezpieczeństwo międzynarodowe i zarządzanie kryzysowe w XXI wieku]

Szanowni Studenci,

30 listopada rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Podstawy zarządzania kryzysowego z prof. D. Boćkowskim o godz. 09.40 w sali 108.

Zajęcia z przedmiotu będą odbywały się do końca semestru zimowego.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie