Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM-5 Kraje obszaru MENA – zamiana godziny zajęć 3 X


SM-5 Kraje obszaru MENA – zamiana godziny zajęć 3 X

SM-5

Szanowni Studenci,

zajęcia Kraje obszaru MENA w dniu 3 X wyjątkowo odbędą się o godz. 9.40 w s. 108.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie