Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SM Zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne i innych spraw dydaktycznych u dr Waśko-Owsiejczuk


SM Zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne i innych spraw dydaktycznych u dr Waśko-Owsiejczuk

Szanowni Studenci,

termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne i innych spraw dydaktycznych u dr E. Waśko-Owsiejczuk został wyznaczony na 12 IX, o godz. 10.30, s. 108.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie