Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Studenci Historii I-go r.: uprawnienia nauczycielskie.


Studenci Historii I-go r.: uprawnienia nauczycielskie.

Studenci Historii I-go r.

Uprzejmie informujemy, że 6 VI  (pn.) o godz. 16.20 w sali nr 46 odbędzie się spotkanie
z Pełnomocnikiem J.M. Rektora UwB ds. Centrum Edukacji Ustawicznej –Prof. Elwirą J. Kryńską w sprawie przedstawienia oferty edukacyjnej CEU na rok akad. 2016/17. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, zwłaszcza zainteresowanych uzyskaniem uprawnień nauczycielskich.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie