Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Stypendia


Stypendia

Pomoc materialna dla studentów I i II stopnia:

Zapraszamy do pokoju 56 pn.-pt. w godzinach 9.30-13.30 do Pani Natalii Szabołtas

tel. 85 745 74 64

Wnioski o pomoc materialną dla osób niepełnosprawnych proszę kierować do pełnomocnika ds. os. niepełnosprawnych dr P. Goryń.

Stypendia doktoranckie (Studia III-go stopnia) sa przyjmowane przez Agnieszkę Kulhawik  26 a (85 745 71 01)

 

Stypendia w r. akad. 2019/2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wnioski o stypendia dla studentów w roku akademickim 2019/2020  będą przyjmowane w terminie późniejszym  niż 01.10.2019 ze względu na zmianę regulaminu i sposób wnioskowania.

Termin przyjmowania wniosków zostanie wkrótce ogłoszony na stronie internetowej.  Zachęcam do śledzenia strony Wydziału.

Informacja nie dotyczy studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.

Z poważaniem,

Natalia SzabołtasKontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie