Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SW-1: Termin poprawkowy zaliczenia z przedmiotu „Podstawy prawa”.


SW-1: Termin poprawkowy zaliczenia z przedmiotu „Podstawy prawa”.

SW-1

Szanowni Studenci,

Termin poprawkowy zaliczenia z przedmiotu „Podstawy prawa” został wyznaczony na 21 VI (wt.) g. 19.00-20.00, s. 46Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie