Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SW-2: zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu


SW-2: zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu

SW-2

22-go listopada zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu odbędą się o godz. 14.40 w sali 129 (!)

SW-2

15-go listopada rozpoczną się zajęcia z przedmiotu Systemy polityczne państw Dalekiego wschodu. Będą się one odbywały we czwartki o godz. 14.40 w sali 129 do końca semestru zimowego.

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie