Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SW-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Polityka wschodnia UE


SW-1 Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Polityka wschodnia UE

SW-1

Szanowni Studenci,

termin zaliczenia poprawkowego z przedmiotu Polityka wschodnia UE został wyznaczony  na 6 IX, godz. 11.00, sala 118.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie