Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SW-2 Społeczeństwo wielokulturowe


SW-2 Społeczeństwo wielokulturowe

SW-2

Szanowni Studenci,

Zajęcia z przedmiotu Społeczeństwo wielokulturowe nie odbędą się 23.11 oraz 7.12 br. Wyznaczono termin odpracowania zajęć na 30.11 godz. 18.00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku (ul. Warszawska)Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie