Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SW-2 Zmiana sali zajęć z przedmiotu Gospodarka i systemy gospodarcze krajów obszaru postradzieckiego w dniu 17 XI (grupa na 16.20)


SW-2 Zmiana sali zajęć z przedmiotu Gospodarka i systemy gospodarcze krajów obszaru postradzieckiego w dniu 17 XI (grupa na 16.20)

Szanowni Studenci,
Informujemy, że w dniu 17 XI zajęcia z przedmiotu Gospodarka i systemy gospodarcze krajów obszaru postradzieckiego (grupa na 16.20)
odbędą się w sali 48. Za utrudnienia przepraszamy.
17.11.2016Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie