Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • SW-2: Zmiana w organizacji zajęć 24 i 31 V.


SW-2: Zmiana w organizacji zajęć 24 i 31 V.

SW-2

Szanowni Studenci,

24 i 31 maja (wt.) nastąpi zmiana w organizacji zajęć ze specjalizacji Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna.

24 maja (wt.)

Specjalizacja:

Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna

16.20-17.50                                                                                              konwersatorium

Regiony i szlaki historyczno-turystyczne pogranicza kulturowego

dr E. Bagińska, s. 129

18.00-19.30                                                                                                    wykład

Historia kultury wschodniego pogranicza UE

prof. J. Urwanowicz, s. 129

19.40-21.10                                                                                                     wykład

Historia kultury wschodniego pogranicza UE

prof. J. Urwanowicz, s. 129

 

31 maja (wt.)

Specjalizacja:

Dziedzictwo kulturowe i turystyka historyczna

16.20-17.50                                                                                                 konwersatorium

Regiony i szlaki historyczno-turystyczne pogranicza kulturowego

dr E. Bagińska, s. 129

18.00-19.30                                                                                                       wykład

Krajobraz etniczny wschodniego

pogranicza UE

prof. O. Łatyszonek, s. 129 (zastępstwo Prof. E. Mironowicz)

19.40-21.10                                                                                                        wykład

Krajobraz etniczny wschodniego

pogranicza UE

prof. O. Łatyszonek, s. 129 (zastępstwo Prof. E. Mironowicz)Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie