Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Szanowni Studenci I roku Historii


Szanowni Studenci I roku Historii

Na wypadek, gdyby ktoś z Państwa nie zdążył się zorientować, rozdział do przeczytania z podręcznika J. Szymańskiego nosi tytuł „Rodzaje i gatunki źródeł historycznych”.

Marzena LiedkeKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie