Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską

Szanowni Państwo,

został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego  z przedmiotu Historia XIX wieku z prof. K. Szelągowską na 5 września godz. 11.00 s. 121.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie