Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Aktualizacja !!! termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze u dr M. Fieldorczuk


Aktualizacja !!! termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze u dr M. Fieldorczuk

Został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze u dr M. Fieldorczuk na 10.09, g. 11.00 sala 219 (Wydział Ekonomii, ul. Warszawska 63)Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie