Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne


termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu Współczesne systemy polityczne

Szanowni Państwo,

został wyznaczony termin egzaminu poprawkowego  z przedmiotu Współczesne systemy polityczne z prof. M. Dajnowicz na 3 września godz. 16.00 s. 121.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie