Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Termin egzaminu z przedmiotu Stosunki Międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (wykład)


Termin egzaminu z przedmiotu Stosunki Międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (wykład)

Szanowni Państwo,

Termin egzaminu z przedmiotu Stosunki Międzynarodowe na pograniczu Polsko-Litewsko-Białoruskim (wykład) został wyznaczony na 10 września, g. 16.00 sala 121.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie