Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych w IHiNP w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019


Terminy egzaminów i zaliczeń z przedmiotów prowadzonych w IHiNP w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019

1 lutego 8-11.10 s. 46 dr D. Miłoszewska – egzamin z przedmiotu Geopolityka Polska i Stosunki międzynarodowe w Europie Zachodniej – SM-3, SM-5

 

4 lutego 9.40 s. 46 Prof. A. Pasko – „zerówka”

4 lutego od 9.00 – pok.  107– prof. K. Filipow – egzamin z przedmiotu Historia 1918-1945

4 lutego 14.40-16.10 s. 46 dr hab. R. Suski – egzamin Historia starożytna – H-1

 

5 lutego 9.00 s. 123 prof. A. Mironowicz egzamin Historia Rosji SW-1

5 lutego 16.00-18.00 –  s. 125 dr G. Kvantaliani – egzamin H-4

5 lutego 16.20-18.00 – s. 129 mgr J. Waluk – egzamin H-4 (angielski)

 

6 lutego 9.40 – s. 46 – Prof. A. Pasko – egzamin SMK

6 lutego 12.00 – s. 106 – dr Ł. Niewiński – Historia Stanów Zjednoczonych – SM-2

6 lutego – w pok. 126 – prof. Szelągowska od 11.00-19.00 Historia historiografii H-4

 

7 lutego 9.00-13.00 – s. 46 egzaminy dr Jurczuk:

– Mikroekonomia, SW-1 – 9.00

– Polityka gospodarcza SM-2 – 10.00

– Mikroekonomia, SM-1 – 12.00

 

7 lutego 15.00–18.00 – s. 114 – J. Waluk – egzamin z j. angielskiego – SM 4

7 lutego 9.00-10.00 – s. 121– prof. R. Kosiński – egzamin z przedmiotu Historia wczesnego chrześcijaństwa H-1

 

11 lutego 9-10 – s. 114 dyżur dr H. Bieluk

13 lutego 9-10 – s. 114 dyżur dr H. Bieluk

 

 

14 lutego 13-16 s. 46 – egzaminy prof. G. Zackiewicza:

– wstęp do nauki o państwie SM-1 13.00

– Doktryny polityczne SM-1 14.30

– Systemy polityczne państw postradzieckich SW-2 15.30

 

 

15 lutego od 11.00 – pok.  117, 115 – prof. Chynczewska-Hennel i prof. J. Urwanowicz – egzamin z Historii nowożytnej

 

27 lutego – dr hab. K. Szelągowska –  egz. poprawkowy z Historii historiografiiKontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie