Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Terminy egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018/2019


Terminy egzaminów w letniej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2018/2019

17 VI 9.00-10.00 s. 46 dr M. Ocytko SM-1 Pogranicze polsko-białorusko-litewskie (zaliczenie przedmiotu)
17 VI 13.00-15.00 s. 131 mgr J. Waluk SW-2 J. angielski (egzamin pisemny)
17 VI 16.30-18.00 s. 46 dr hab. G. Zackiewicz, prof. UwB SM-4 Klasyczna i współczesna myśl polityczna (egzamin pisemny)
18 VI 9.00-12.00 s. 129 dr H. Bieluk SM-2 J. angielski (egzamin ustny)
19 VI 9.00-9.45 s. 129 dr H. Bieluk dyżur
19 VI 10.00-12.00 s. 129 dr H. Bieluk H-2 J. angielski (egzamin ustny)
19 VI 12.00-14.00 s. 131 mgr Anna Kulik H-2 J. rosyjski (egzamin ustni i pisemny)
19 VI 11.00-12.30 s. 46 dr hab. J. Urwanowicz, prof. UwB H-1 Historia cywilizacji
19 VI 14.00-15.00 s. 46 dr M. Fiedorczuk SM-2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
19 VI 15.00-16.00 s. 46 dr M. Fiedorczuk SM-4 Konkurencyjność międzynarodowa
19 VI 12-15 s. 125 Filozofia łacina  
21 VI 12.30 s. 126 dr hab. K. Szelągowska, prof. UwB H-2 Historia XIX w.
24 VI 9.30-10.00 s. 46 dr A. Jurczuk SW-1 Podstawy makroekonomii
24 VI 10.00-10.30 s. 46 dr A. Jurczuk SM-1 Makroekonomia
24 VI 13.00-14.30 s. 131 mgr J. Waluk SW-2 J. angielski (egzamin ustny)
26 VI 9.00-9.45 s. 129 dr H. Bieluk dyżur
Sesja poprawkowa:
5 VII 10.00-17.00 s. 48 Biuro RID Anna Sawel
8 VII od 9.00 s. 46 dr M. Ocytko  
8 VII 14.00-14.30 s. 206 (Ekonomia) dr M. Fiedorczuk SM-2 MSG
9 VII 8.00-13.00 s. 46 Filologia ros.  
11 VII 9.30-11.00 s. 46 dr A. Jurczuk
11 VII 10.00-15.00 s. 48 Fil. ros    
12 VII 9.00-9.45 s. 129 dr H. Bieluk dyżur
15 VII 9.00-9.45 s. 129 dr H. Bieluk dyżur
18 VII 16.00-17.00 s. 129 dr hab. G. Zackiewicz, prof. UwB SM-4 Klasyczna i współczesna myśl polityczna (egzamin pisemny)
19 VII 14.00 s. 46 prof. M. Dajnowicz SM-1 Współczesne systemy polityczne


Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie