Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • terminy zaliczeń przedmiotów dr Beaty Goworko-Składanek


terminy zaliczeń przedmiotów dr Beaty Goworko-Składanek

Zapraszam na egzamin ustny z Prawa gospodarczego UE studentów
I roku II stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 17.00 do p. 118.

Zapraszam na egzamin ustny z Ochrony praw własności intelektualnej studentów I roku I stopnia w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 16.20 do p. 118.

Pozdrawiam
Beata Goworko-Składanek

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie