Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • UWAGA! – Rozkład zajęć w dniu 4 II


UWAGA! – Rozkład zajęć w dniu 4 II

Szanowni Państwo,
zgodnie z zarządzeniem Rektora UwB 4 II (wtorek) odbywają się zajęcia dydaktyczne wg rozkładu zajęć z poniedziałku.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie