Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • UWAGA Studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia !


UWAGA Studenci pierwszego roku studiów I i II stopnia !

Szanowni Studenci,
Informujemy, że w dniu 22 XI, o godz. 18.00 w auli Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych (s. 94) odbędzie się szkolenie BHP. Szkolenie to jest obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku I i II stopnia.Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie