Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Wiadomość dra Brzozowskiego – karty muzealne


Wiadomość dra Brzozowskiego – karty muzealne

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę pozostawić karty muzealne w teczce na portierni do dnia 28 I.

Wpisy otrzymają Państwo 3 II o godz. 16.00 w pok. 130.
J. Brzozowski



Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie