Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • Zajęcia dr A. Włodarczyk (SM-2, SM-1)


Zajęcia dr A. Włodarczyk (SM-2, SM-1)

Szanowni Państwo, Studenci II roku stosunków międzynarodowych (studia I stopnia)

W związku z koniecznością odwołania części moich zajęć w listopadzie, zapraszam na dodatkowe zajęcia 18 października 2018 r. (czwartek). Grupa I godz. 14.40 s. 131, grupa II godz. 13.00 s. 121.

Z poważaniem

Anna Włodarczyk

 

Szanowni Państwo, Studenci I roku stosunków międzynarodowych (studia II stopnia)

W związku z koniecznością odwołania części moich zajęć w listopadzie, zapraszam na dwa dodatkowe zajęcia 19 października 2018 r. (piątek) w godz. 13.00-16.10. Zajęcia odbędą się w sali 121. Proszę o przygotowanie tematu Przedstawiciele nowożytnego realizmu: Tomasz Hobbes i Niccolò Machiavelli.

Z poważaniem

Anna Włodarczyk

 Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie