Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zajęcia dr B. Kuźniarza 18.11.19


Zajęcia dr B. Kuźniarza 18.11.19

Szanowni Państwo,

18.11.19 nie odbędą się zajęcia dr B. Kuźniarza.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie