Instytut Historii i Nauk Politycznych

Uniwersytetu w Białymstoku


Powrót do: Instytut Historii i Nauk PolitycznychTablica ogłoszeń • zajęcia dr hab. M. Liedke – 6-7.11.2018 r.


zajęcia dr hab. M. Liedke – 6-7.11.2018 r.

Szanowni Studenci,

6 i 7 listopada nie odbędą się zajęcia dr hab. M. Liedke.Kontakt

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, 15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 43
www.historia.uwb.edu.pl
e-mail: historia@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie