Powrót do: Wydział Historii i Stosunków MiędzynarodowychTablica ogłoszeń • Zajęcia prof. K. Łopateckim 29 listopada br.


Zajęcia prof. K. Łopateckim 29 listopada br.

Szanowni Państwo,

29 listopada nie odbędą się zajęcia z prof. K. Łopateckiego (z wyjątkiem Międzynarodowej Ochrony Praw Człowieka). Zostaną one odrobione w terminie ustalonym ze starostami grup.

 Kontakt

Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet w Białymstoku

Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
tel./fax: +48 85 745 74 44

www.hism.uwb.edu.pl
e-mail: sekretariat.hism@uwb.edu.pl

Wyszukiwanie w witrynie